www.cisterni.eu
Пълно оборудване за цистерни за горива, химикали, храни и насипни товари.

Оборудване за автоцистерни за горива – горно и долно пълнене, отвеждане на пари, помпи, разходомери, пистолети, огнепреградители, люкове, макари, маркучи, заземителни макари и др.
Оборудване за бензиновози и газовози. Помпи за газ Blackmer (продажба, резервни части и сервиз). Помпи за дизел, бензин. Оборудване за цистерни за храни, химикали, битум, насипни товари. Сервиз и преоборудване на цистерни.

За повече информация - тел.: 02/ 973 27 67, 02/ 973 23 70